Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
HomeBlogs6 stappen voor het succesvol opzetten van een Talentpool
Relatiebeheer en werving

6 stappen voor het succesvol opzetten van een Talentpool

Geschreven door Teun Smulders

Geschreven door: Teun Smulders

6 stappen voor het succesvol opzetten van een Talentpool

Het belang van een duurzaam recruitmentbeleid heb ik met 5 redenen onderbouwd. Het belang van een duurzaam recruitmentbeleid heb ik met 5 redenen onderbouwd. Graag ga ik een stapje verder met je waardoor jij in de toekomst over de beste en bij jou passende talenten blijft beschikken. Ik geef je 6 concrete stappen die je dient te ondernemen om een succesvolle start te kunnen maken met jouw talentpool.

Stap 1: Stel een strategische personeelsprognose op

Hoeveel medewerkers verwacht je de komende jaren nodig te hebben? Met welke achtergrond? Relevante vragen bij het opstellen van een strategische personeelsprognose. Je bouwt met de leden in je talentpool heel gericht een (vertrouwens)band op. Door te kijken naar de verwachte vraag, investeer je alleen in relaties (potentiele medewerkers) die tot een dienstverband kunnen leiden. Hiermee voorkom je verspilling van je tijd en budget.

Stap 2: Interne afstemming, draagvlak vanuit management

Een talentpool ontwikkel je niet alleen voor de korte termijn, maar tevens met het oog op de lange termijn. Niet alleen met de opstart, maar ook de komende jaren dient hier tijd in geïnvesteerd te blijven worden. Contact met jouw potentiële medewerkers moet op regelmatige en structurele basis plaats vinden. Draagvlak vanuit het management is zeker met het oog op de lange termijn essentieel. Zorg er bijvoorbeeld door middel van een businesscase voor dat je het management achter je krijgt. Hiervoor kun je onder andere deze 5 redenen gebruiken.

Stap 3: Bepalen doelgroep

De personeelsprognose is de basis voor het bepalen van je target doelgroepen. Doelgroepen dienen op basis van hun achtergrond verschillend behandeld te worden. Durf hierin dus te segmenteren naar bijvoorbeeld opleiding; een talentpool voor commerciële functies en een talentpool voor technische functies. Hoe ver je dient te segmenteren is volledig afhankelijk van de achtergrond van je bedrijf en van je personeelsprognose. Verwacht je bijvoorbeeld over een jaar één bedrijfskundige nodig te hebben, richt daar dan geen aparte talentpool voor op.

Stap 4: Bepalen toelatingseisen

Stap 2 en 3 helpen je bij het bepalen van de voorwaarden waardoor kandidaten toegelaten worden tot je talentpool. Hierbij kun je denken aan harde criteria zoals de eisen die je vaak vermeldt in vacatureteksten. Maar ook aan zachte eisen. Wat kenmerkt (het karakter van) een goede medewerker van jullie bedrijf? Ook hiermee voorkom je dat er tijd geïnvesteerd wordt in personen die nimmer in dienst treden bij het bedrijf.

Stap 5: Ontwikkel een beleid / talentpoolhandboek

Communiceren doe je vanuit een doel en met een boodschap. Deze dient vast te worden gelegd in een handboek. Wat ga je communiceren?, wanneer ga je communiceren?, hoe en hoe vaak ga je communiceren? Je dient meerwaarde te bieden voor de leden van je talentpool. Je creëert geen commitment door maandelijks alleen de nieuwste vacatures door te sturen. Door dit allemaal vast te leggen, voorkom je dat de structuur verdwijnt en dat je talentvolle kandidaten naar de concurrent gaan.

Stap 6: Vastleggen van eigenaarschap

Veel talentpools lopen stuk op het feit dat niemand zich er verantwoordelijk voor voelt. Er dient een recruiter of team verantwoordelijk te zijn voor de talentpool. De eigenaar van de talentpool wordt daarmede officieel verantwoordelijk en zorgt ervoor dat het talentpoolhandboek nageleefd wordt. Je kunt natuurlijk nog andere collega’s betrekken bij de uitvoer en hen verantwoordelijk maken voor losse werkzaamheden rondom je talentpool.

Op jouw succes!

Doorloop deze 6 stappen en je kunt jouw talentpool succesvol implementeren. Ik mijn volgende blog zal ik wederom een stapje verder gaan. Ik ga je adviezen geven die je helpen om van jouw talentpool een succes te maken. Ben je al actief bezig met het opbouwen van één of meerdere talentpools? Ik hoor graag wat jouw ervaringen zijn.

Tip 1: Lees hier 8 tips om succesvol een talentpool te onderhouden.

Tip 2: Lees hier 5 vormen van communicatie in Talentpools.

Over Natural Talent

Natural Talent heeft als campus recruitmentpartner jarenlange ervaring in het opzetten en onderhouden van talentpools. We behalen successen voor klanten als Bosch, SCA en TMC. Ook jou helpen we graag! Benieuwd hoe? Ontdek hoe wij te werk gaan of neem contact op met Teun!

Section conversion background

Intressant artikel? Vergeet niet te delen