Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
HomeBlogs9 stappen naar een succesvolle campus recruitment strategie
Aanpak en positionering

9 stappen naar een succesvolle campus recruitment strategie

Geschreven door Sebastiaan van Haren

Geschreven door: Sebastiaan van Haren

9 stappen naar een succesvolle campus recruitment strategie

Het bedrijfsleven verlegt haar focus voor het aantrekken van jong talent in rap tempo van korte termijn werving, naar lange termijn Campus Recruitment. Logisch, want het aantrekken (en behouden) van jong talent is essentieel om als bedrijf competitief te zijn, en competitief te blijven. Om succesvol te zijn in het aantrekken van starters heb je echter een duidelijke Campus Recruitment Strategie nodig. Dat vraagt wat meer toewijding dan het inschakelen van een recruitmentbureau. Het levert je dan ook vele malen meer op.

Ik geef je een aantal concrete, stap-voor-stap-tips om je te helpen jouw eigen succesvolle campus recruitment strategie te ontwikkelen.

1. Een Campus Recruitment Strategie begint bij het vaststellen van de behoeftes van je bedrijf

Voordat je aan de slag gaat met je campus recruitment dienen een aantal zaken goed afgebakend te worden, zodat jij je strategie zo effectief mogelijk in kan zetten. Je wilt namelijk niet met hagel, maar met scherp schieten. Je moet dus een duidelijk beeld hebben van de strategische wervingsbehoefte van je bedrijf. Wat verwacht je de komende jaren nodig te hebben aan talent en met welke competenties?

2. Een goede Campus Recruitment Strategie definieert je belangrijkste doelgroepen

Op basis van je strategische wervingsbehoefte ga je de doelgroepen afbakenen die voor jouw organisatie het belangrijkste zijn. Deze doelgroepen kunnen verschillend zijn voor de korte- en voor de lange termijn, vooral wanneer je organisatie in ontwikkeling is. Bepaal de belangrijkste studierichtingen en het gewenste niveau. Stel ook de hogescholen en universiteiten vast die je het liefst wilt bereiken en houd daarbij rekening met de reisbereidheid van studenten en starters.

3. Het is belangrijk dat je deze doelgroepen ook begrijpt!

Wil je talent enthousiast maken voor jouw bedrijf, dan moet je de doelgroepen ook goed kennen. Immers, hoe beter jij je doelgroepen begrijpt, des te effectiever je met hen kunt communiceren. Hoe oriënteert een student zich bijvoorbeeld op een eerste werkgever? En wat weegt hij of zij mee in het kiezen van een eerste baan? Dit is heel anders bij een IT student dan bij een marketing student. Het is eveneens belangrijk om te weten hoe studenten uit je doelgroepen denken over jouw bedrijf. Kennen ze je bedrijf? En waarom zouden ze wel/niet voor een baan bij jouw organisatie kiezen? Er worden met regelmaat onderzoeken uitgevoerd onder studenten die je hierbij als input kunt gebruiken. Wij voeren voor bedrijven zelf ook dergelijke onderzoeken uit.

4. Definieer je Employer Value Proposition (EVP)

Je wilt talent aantrekken dat bij jouw organisatie past. Hetgeen jouw bedrijf uniek maakt ten opzichte van je concurrenten, je Employer Value Proposition (EVP), dient de basis te vormen voor al je externe (en interne) communicatie met talent. Heb je nog geen EVP, lees dan hier hoe je jouw Employer Value Proposition kunt definiëren. Een optimale Employer Value Proposition bevat attributen en communicatiethema’s die aantrekkelijk, eerlijk, geloofwaardig en duurzaam zijn, en die het mogelijk maken om je als werkgever (blijvend) te differentiëren van je concurrenten.

5. Stel doelstellingen op en bepaal Key Performance Indicators

Je wilt graag optimaal rendement halen uit je campus recruitment activiteiten. Daarom wil je er voor zorgen dat de inzet van deze activiteiten meetbaar zijn. Op basis van je doelstellingen ontwikkel je KPI’s, je Key Performance Indicators. Denk bijvoorbeeld aan het aantal sollicitaties dat je ontvangt, het aantal volgers van je Facebookpagina of het aantal studenten dat na een evenement geïnteresseerd is in vervolgcontact. Door het selecteren van de juiste KPI’s kun je jaarlijkse doelen stellen. Wanneer deze doelstellingen worden behaald, weet je als werkgever dat je op de goede weg bent. Haal je de doelstellingen niet, dan ben je in de gelegenheid om bij te sturen.

Case: De ontwikkeling van de Campus Recruitment Strategie van RichtingZuid

6. Vorm de basis van je Campus Recruitment communicatiestrategie

De eerste 5 stappen vormen de basis om invulling te geven aan de optimale communicatiemix. Via welke middelen ga je jezelf profileren naar je relevante doelgroepen en welke type activiteiten ga je ondernemen? Houdt daarbij rekening met in welke fase van het beslissingsproces je belangrijkste doelgroepen zicht bevinden. De uitkomsten van het onderzoek onder stap 3 vertellen je waar je focus dient te liggen: bekendheid opbouwen, contact leggen, vertrouwen winnen of converteren. Heb je nog niet zo goed in beeld welke verschillende mogelijkheden er bestaan om studenten te bereiken via bijvoorbeeld studieverenigingen of onderwijsinstellingen, dan help ik je graag om hier overzicht in te verkrijgen.

7. Maak een Campus Recruitment jaarplan

Veel onderdelen van het Campus Recruitment jaarplan zijn nu al ingevuld. De wervingsbehoefte, de doelgroepdefinities, inzicht in de doelgroepen, de Employer Value Proposition, Key Performacne Indicators en de communicatiemix heb je vastgesteld.

De laatste overgebleven component is je activiteitenplan, dat wil zeggen, welke activiteiten je waar en wanneer gaat ondernemen. Giet dit in de vorm van een Campus Recruitment jaarplan dat past bij je budget. Zo weet iedereen wat er wanneer van hem of haar wordt verwacht en kun je gestructureerd toewerken naar de realisatie van je doelen. Ben je van mening dat je budget ontoereikend is voor het realiseren van je doelen, dan geven de eerste 7 stappen je ook de handvatten om hierover het gesprek aan te gaan met je leidinggevende.

8. Ontwikkelen communicatiemiddelen

Op basis van de Employer Value Proposition, de geselecteerde communicatiekanalen en de opgedane doelgroepkennis kun je je tanden zetten in de ontwikkeling van je communicatiemiddelen. Het is goed om voor één herkenbare campagnelijn te kiezen en om per activiteit te bepalen wat er nodig is om jezelf te onderscheiden van concurrerende werkgevers. Wat heb je op een bedrijvenbeurs nodig, en hoe kan een poster het beste vormgegeven worden om op te vallen op een vol prikbord? Vind je dit zelf moeilijk, dan kun je overwegen om je doelgroepen hierbij te betrekken, of om gebruik te maken van de expertise van een extern bureau dat jouw doelgroepen goed kent, zoals Natural Talent.

9. Uitvoering en follow-up

Met je jaarplan in de hand en je communicatiemiddelen gereed, komt het leukste deel: je kunt aan de slag met je Campus Recruitment. Door het gebruik van de juiste KPI’s, en door deze KPI’s geregeld te actualiseren, ben je in staat om je Campus Recruitment Strategie te optimaliseren, en waar nodig te corrigeren. Je kunt daarmee zowel op de korte als de lange termijn de talenten aantrekken die je organisatie nodig heeft. En daar draait het om.

Over Natural Talent

Natural Talent heeft als campus recruitmentpartner jarenlange ervaring in het ontwikkelen van duurzame campus recruitment strategieën. We behalen successen voor klanten als Bosch, 2at en Arcadis. Ook jou helpen we graag! Benieuwd hoe? Ontdek hoe wij te werk gaan of neem contact op met Sebastiaan!

Section conversion background

Intressant artikel? Vergeet niet te delen