Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
HomeBlogsWat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?
Contact leggen

Wat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?

Geschreven door Teun Smulders

Geschreven door: Teun Smulders

Wat geef ik een hbo of wo stagiair voor stagevergoeding?

Stagiaires zijn om meerdere redenen erg waardevol voor je organisatie. Je profiteert bijvoorbeeld lange tijd van hun inzet. Hoewel uitdaging in de stage en goede begeleiding voor studenten het voornaamste zijn, stellen zij een stagevergoeding erg op prijs. Maar wat voor stagevergoeding geef je aan een hbo- of universitaire stagiair? Ik geef je hiervoor graag een aantal richtlijnen.

Wil je studenten belonen voor deze inzet en gemotiveerd houden, dan adviseer ik je om hen een stagevergoeding te geven. Bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding kun je rekening houden met een aantal factoren.

Factoren die bijdragen aan de hoogte van de stagevergoeding:

1. Het type stage:

Er bestaan verschillende type stages. Daarbij kun je denken aan een snuffel-, meeloop-, afstudeer- of onderzoekstage. De snuffelstage is vaak in het eerste of tweede jaar van de opleiding en erop gericht om studenten kennis te laten maken met het vakgebied waarin ze studeren. Bij een meeloopstage staat het meewerken binnen de organisatie centraal. Dit type stage vindt gebruikelijk in het tweede of derde jaar van de studie plaats. Een afstudeerstage of onderzoeksstage vindt in het laatste jaar van de opleiding plaats en hierin staat het uitvoeren van een onderzoek centraal. Hierin is er geen of minder ruimte om mee te werken binnen de organisatie. Het is gebruikelijk een hogere stagevergoeding te geven hoe verder studenten zijn in hun studie. Ze hebben later in hun studie immers meer kennis en ervaring en kunnen daardoor van een grotere toegevoegde waarde zijn voor je bedrijf. Lees meer over de verschillende type stages in deze blog!

2. Opleidingsniveau:

Waar er bij het salaris van medewerkers rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau, zie je dat ook terug bij de hoogte van de stagevergoeding. Een universitaire stagiair kan complexere problemen oplossen dan een student op hbo-niveau. Door een langere vooropleiding zijn universitaire studenten ook vaak ouder en meer volwassen dan studenten van een ander opleidingsniveau. De richtlijn is dan ook om studenten op een hoger niveau een hogere vergoeding te bieden.

3. Duur stage:

Hoe langer een stagiair bij je bedrijf blijft voor de stage, hoe groter diens toegevoegde waarde zal worden. Het duurt namelijk enige tijd voordat de stagiair volledig ingewerkt is en zijn of haar draai gevonden heeft. Als richtlijn kun je dus aanhouden: hoe langer de stage, hoe hoger de vergoeding.

4. Opleidingsrichting:

In sommige markten, zoals de IT-markt, is talent erg schaars. Het is voor studenten daarom erg makkelijk om aan een stage te komen. Zoals aangeven is de hoogte van de stagevergoeding niet het belangrijkste waarop de student diens stage kiest, maar het kan natuurlijk wel meespelen. In markten waarin studenten schaarser zijn, is het gebruikelijk dat stagiaires een hogere stagevergoeding krijgen.

Samengevat:

De belangrijkste factoren bij het bepalen van de stagevergoeding zijn het opleidingsniveau en het type stage. Ik heb deze factoren samengevat in onderstaande tabel en daarbij een richtlijn gegeven van de stagevergoedingen die in de markt worden betaald. Met behulp van de duur van de stage en de opleidingsrichting waarbinnen jij een stagiair zoekt, kun je voor jou de wenselijke hoogte van de stagevergoeding bepalen.

Richtlijn hoogte stagevergoeding*

 HBO-niveau
 Universitair niveau
 Meeloopstage
 €175 - €350
 €200 - €375
 Afstudeerstage
 €200 - €450
 €225 - €500

* We gaan hierbij uit van een fulltime stage (5 dagen per week)

Aanvullend op de stagevergoeding: Reiskosten

Studenten hebben voor de nominale lengte van de studie plus 1 extra jaar recht op een studenten OV. Stagiaires zijn daardoor normaliter in het bezit van een studenten OV kaart. Hiermee kunnen zij gratis reizen. Het is in dit geval niet gebruikelijk om een reisvergoeding te geven. Heeft de student geen OV of ligt je bedrijf erg afgelegen, waardoor het slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dan kun je overwegen de stagiair hiervoor een tegemoetkoming te geven. Dit kan in de vorm van een vast bedrag per maand, een reiskaart voor het OV, of een vergoeding per kilometer.

Een stagevergoeding geven?

Het is zeer gebruikelijk om een stagevergoeding te geven voor de inzet van de stagiair. Je bent het echter niet wettelijk verplicht, tenzij het is vastgelegd in je cao. Goede stagiaires zijn zeer waardevol, dus mijn advies: laat het werven van de juiste stagiair niet afhangen van de stagevergoeding.

Hulp nodig bij het vinden van goede stagiairs?

Ons dochterlabel Student Factor is gespecialiseerd in het werven van stagiairs, werkstudenten en starters. Met een uitgebreide kennismaking, transparantie en persoonlijke communicatie vinden we de beste stagiairs voor onze klanten. Benieuwd naar de werkwijze? Neem eens een kijkje op de website!

Section conversion background

Intressant artikel? Vergeet niet te delen