Home Disclaimer

Disclaimer

Natural Talent wil haar websitebezoekers en klanten zo goed mogelijk informeren en van advies dienen. Onze websites, digitale producten en andere uitgaven zijn dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen informatie en adviezen. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de gegevens en (in sommige gevallen) snel veranderende informatie. Het opvolgen van onze adviezen geschiedt dan ook altijd en volledig voor jouw eigen rekening en risico.

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die deze website bezoekt en gebruikt.

1. Gebruik van de website www.naturaltalent.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Natural Talent zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voordat je de informatie op enige manier gebruikt, dien je daarom zelf de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website te verifiëren. Eventuele klachten en opmerkingen over de inhoud van de website kun je ons mailen op info@naturaltalent.nl.

Natural Talent garandeert bovendien niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen en wijst aldus iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

2. Gebruik van informatie

De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Natural Talent en haar beeldmerk zijn geregistreerd en vallen onder wettelijke bescherming van het Europees recht. De gehele inhoud van de site valt onder copyright van Natural Talent. Voor het overnemen en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Natural Talent.

3. Informatie van derden

Op de website van Natural Talent staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Natural Talent niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

4. Wijzigingen

Natural Talent behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde te veranderen. Het is dan ook raadzaam dat je deze voorwaarden geregeld leest, zodat je van alle mogelijke wijzigingen op de hoogte blijft. Wanneer je de website gebruikt, verklaar je automatisch akkoord te gaan met de inhoud van de voorwaarden.

5. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement van Natural Talent.