Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
HomeBlogs8 tips om succesvol jouw talentpool te onderhouden
Relatiebeheer en werving

8 tips om succesvol jouw talentpool te onderhouden

Geschreven door Teun Smulders

Geschreven door: Teun Smulders

8 tips om succesvol jouw talentpool te onderhouden

8 tips om succesvol jouw talentpool te onderhouden

Het succes van een talentpool staat of valt bij de uitvoer; de communicatie met de kandidaten. Veel (campus)recruiters weten niet goed hoe ze contact moeten onderhouden met de leden in de talentpool. Waar dien je rekening mee te houden om een vertrouwensband te creëren? Daarom geef ik je 8 tips om een talentpool succesvol te kunnen onderhouden.

1. Zorg voor financiële bijdrage vanuit management

Zoals ik in mijn blog over ‘de 6 stappen voor het succesvol opzetten van een talentpool’ al aangaf, dient er vanuit het management draagvlak te zijn voor het ontwikkelen van een talentpool. Mocht dit draagvlak er niet zijn, ontwikkel dan een business case waarin je het belang ervan duidelijk maakt en waarin de voordelen van een talentpool naar voren komen. Vanuit een goed onderbouwde business case dient er een financiële bijdrage, maar tevens tijd, vrijgemaakt te worden voor het opzetten en onderhouden van de talentpool.

2. Zorg voor interne afstemming

Een persoon of een team is verantwoordelijk voor de talentpool. Andere medewerkers of externe partijen kunnen echter ook betrokken worden in de uitvoer. Duidelijke interne afstemming is belangrijk zodat vast gehouden kan worden aan de communicatieplanning. Wie levert er bijvoorbeeld content aan voor een nieuwsbrief, wie maakt de kerstkaart? Een kleine greep uit een grote set van taken die intern afgestemd dienen te worden.

3. Stel duidelijke voorwaarden om toegelaten te worden tot een talentpool

Vanuit je personeelsprognose weet je wat voor kandidaten je de komende jaren gaat zoeken. Laat enkel kandidaten toe tot je talentpool die daarin passen, maar die tevens passen binnen de cultuur van je bedrijf. Hierdoor voorkom je dat er onnodig tijd en geld in geïnvesteerd wordt in kandidaten die nooit voor je zullen werken.

4. Communiceer vanuit personen

Een boodschap wordt verzonden vanuit een persoon en niet vanuit een bedrijf. Je kunt namelijk niet praten met een bedrijf, maar wel met de verantwoordelijke binnen het bedrijf. De kandidaten willen met jou als recruiter communiceren. Je geeft je communicatie hierdoor een menselijk karakter. Je creëert een beeld bij de ontvanger over de zender. Hierdoor wordt de stap voor kandidaten ook kleiner om contact met jou op te nemen.

5. Communiceer authentiek

Authenticiteit wordt gewaardeerd. Blijf dicht bij wie je zelf bent en waar je bedrijf voor staat. Dat is namelijk wat kandidaten aanspreekt en representeert de (bedrijfs)cultuur waarin ze mogelijk komen te werken. Maak er geen promotioneel praatje van. Het klinkt aantrekkelijk om alles te standaardiseren, zoals door het versturen van bulk e-mails. Maar door deze vorm van communiceren bouw je geen relatie op met de kandidaat. Talent prikt hier namelijk zo door heen.

6. Creëer interactie

Of je nu een talentpool hebt of een talentcommunity. Interactie is enorm belangrijk. Hoe meer interactie je hebt, hoe meer je te weten komt over de kandidaat. Kevin Wheeler verwoordde dit als volgt: “The more you know about a candidate and the more a candidate knows about you, the more likely you are to hire the right person”.

7. Meerwaarde bieden

Kandidaten kijken altijd naar de meerwaarde voordat ze lid worden van een talentpool. What’s in it for me? Draag er daarom te allen tijde zorg voor dat je meerwaarde biedt. Het gaat hierbij enerzijds om de content die je deelt, maar anderzijds ook om de manier waarop je met individuele leden van je talentpool omgaat. Je manier van communiceren. Het authentiek communiceren zoals in het vorige punt ook naar voren kwam.

8. Toon persoonlijke en oprechte interesse

Het creëren van een vertrouwensband is essentieel in het proces. Als laatste tip wil ik je daarom meegeven hoe belangrijk het is dat je persoonlijke interesse toont in een kandidaat. Iedere kandidaat heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Je interesse moet oprecht zijn. Hiermee verklein je de afstand tussen de kandidaat en jezelf. De kandidaat moet een warm gevoel krijgen bij jou, en je bedrijf. Dit is een belangrijk punt in de keuze van de student voor jouw bedrijf als werkgever.

Aan de slag!

Aan de hand van de 8 tips die ik je gegeven heb, kun je talentpools tot een succes maken. Hoe beter je de talenten leert kennen, des te groter de kans dat de kandidaat voor jouw bedrijf kiest. Talentpools dragen eraan bij om je wervingsresultaten te verbeteren. Door een grote krapte aan talent is het essentieel om een band te creëren met potentiele medewerkers. Het dient voor de kandidaat vanzelfsprekend te worden dat deze voor jouw bedrijf kiest als werkgever.

Over Natural Talent

Natural Talent heeft als campus recruitmentpartner jarenlange ervaring in het opzetten en onderhouden van talentpools. We behalen successen voor klanten als Bosch, SCA en TMC. Ook jou helpen we graag! Benieuwd hoe? Ontdek hoe wij te werk gaan of neem contact op met Teun!

Section conversion background

Intressant artikel? Vergeet niet te delen