Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
HomeBlogsDe 5 ingrediënten van een Employer Value Proposition
Aanpak en positionering

De 5 ingrediënten van een Employer Value Proposition

Geschreven door Teun Smulders

Geschreven door: Teun Smulders

De 5 ingrediënten van een Employer Value Proposition

Waarom moet een starter die de arbeidsmarkt gaat betreden voor jouw bedrijf kiezen? Wat maakt jouw bedrijf de moeite waard om voor te werken? Ieder bedrijf is uniek. Hetgeen je bedrijf uniek maakt, is je Employer Value Proposition (EVP). In mijn vorige blog ben ik ingegaan op de definitie en het belang van een EVP en heb ik 5 criteria geïntroduceerd die samen de reden vormen dat zij voor jou willen werken.

In deze blog behandel ik een model om je Employer Value Proposition te definiëren. Dit model bestaat uit vijf criteria: een mix van functionele-, economische- als psychologische aspecten. Zij vormen de leidraad om het Employer Value Proposition van jouw bedrijf te bepalen.

Criteria 1: Carrièremogelijkheden

Studenten en starters hebben andere prioriteiten dan mensen met ervaring, bij het zoeken naar een baan. Uit het onderzoek dat wij, Natural Talent, in samenwerking met IG hebben uitgevoerd, blijkt dat opleidings- en doorgroeimogelijkheden de belangrijkste aspecten zijn voor een starter bij de keuze van diens eerste werkgever. Carrièremogelijkheden vormen daarmee een uitermate belangrijk ingrediënt voor je EVP. Je kunt daarbij denken aan de aan- of afwezigheid van een opleidingsbudget per medewerker en van structurele functionerings- en loopbaanontwikkelingsgesprekken. Ga bij de huidige medewerkers ook na of zij vinden dat jij je afspraken nakomt. Het niet nakomen van afspraken is voor starters immers een hele belangrijke reden om je organisatie te willen verlaten.

Criteria 2: Organisatie

Wat voor type organisatie ben je? Wat is de bedrijfscultuur binnen je organisatie? De bedrijfscultuur is van je bedrijf is zeer lastig te omschrijven, omdat het niet te vatten is. Het is een ‘emotioneel’ begrip. Iedereen kan de bedrijfscultuur op een andere manier ervaren. Je kunt wel vertellen dat je een heel informeel bedrijf bent, maar ervaren je medewerkers dat ook zo? Als hetgeen je presenteert niet overeenkomt met de werkelijkheid, ga je talenten aantrekken die niet bij je bedrijf passen. Betrek, bijvoorbeeld via een enquête, alle medewerkers van je bedrijf om de cultuur te achterhalen. De cultuur kan namelijk verschillen per afdeling of locatie.

Criteria 3: Inhoud werk

De inhoud van het werk verschilt natuurlijk per medewerker en vooral per functiegroep. De R&D afdeling werkt wellicht via een andere methode dan de marketing afdeling. Toch bestaan er ook binnen jouw organisatie overkoepelende aspecten over de inhoud van het werk. Wordt er veel samengewerkt binnen de organisatie? Krijg je veel begeleiding binnen je werk? Hoe is de werkdruk binnen de organisatie? Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers wat jij als organisatie van de medewerker verwacht en wat je hen biedt. Voor je Employer Value Proposition is het belangrijk om te kijken naar de overkoepelende aspecten die de medewerkers als zeer prettig ervaren. 

Criteria 4: Arbeidsvoorwaarden

Starters kijken steeds meer naar de inhoud van het werk en of de organisatie ook daadwerkelijk bij hen past. Dit zijn echter zaken die je als kandidaat pas echt ervaart als je aan de slag gaat binnen de organisatie. Iets dat ze wel kunnen beoordelen bij de keuze voor een werkgever zijn de arbeidsvoorwaarden. Voor starters liggen de prioriteiten binnen de arbeidsvoorwaarden anders dan bij de mensen met ervaring. Waar bij starters het salaris, een reiskostenvergoeding en een 13e maand belangrijk zijn, kijken de ervaren medewerkers meer naar de mogelijkheid tot parttime werken en kinderopvang. Neem voor je Employer Value Proposition gericht op starters dus ook de elementen op die voor hen belangrijk zijn. Een EVP gericht op starters, kan dus verschillen van een EVP gericht op mensen met ervaring.

Criteria 5: Mensen

Het type mensen dat je aan wil trekken als organisatie, is voor een gedeelte de som van de voorgaande 4 criteria. Het is echter ook van belang dat je eigen medewerkers tevreden zijn. De medewerkerstevredenheid moet je structureel meten. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Als je medewerkers vertrekken, is het te laat om er nog direct op in te kunnen spelen. Aspecten die een goede indicatie geven van de medewerkerstevredenheid zijn het uitstroompercentage en het ziekteverzuim. Aspecten waar jij meer dan bovengemiddeld scoort, zijn interessante aspecten om op te nemen in je EVP.

Maak werk van je Employer Value Proposition

Bovenstaande vijf criteria vormen de ingrediënten voor het bepalen van de EVP van je organisatie. Het belang van de verschillende criteria verschilt erg per doelgroep. Per doelgroep kan dus een andere EVP ontwikkeld worden. Om invulling te geven aan de aspecten ga je het gesprek aan met je medewerkers. Hoe je het traject aanpakt, ga ik behandelen in mijn volgende blog: De 6 fases naar het vastleggen van je Employer Value Proposition.

Over Natural Talent

Natural Talent heeft als campus recruitmentpartner jarenlange ervaring in het ontwikkelen van unieke Employer Value Proposition, die we vervolgens omzetten in een Employer Brand. We behalen successen voor klanten als Bosch, TMC, SCA en 2at. Ook jou helpen we graag! Benieuwd hoe? Ontdek hoe wij te werk gaan!

Section conversion background

Intressant artikel? Vergeet niet te delen