Employer value proposition – landingspagina

Waarom een employer value proposition

Een essentieel wapen in de hevige strijd om talent, is de employer value proposition (vanaf nu: EVP). Deze EVP laat zien wat jou zo’n interessante werkgever maakt en vertelt tegelijkertijd hoe jij intern gewaardeerd wordt. Zo is het van dubbele waarde. Het vormt de basis voor alle toekomstige communicatie en speelt daarom een grote rol in het aantrekken van talent en de retentie van medewerkers.  Een goed geformuleerde EVP weerspiegelt het concurrentievoordeel van de organisatie en geeft huidige en toekomstige medewerkers een reden om voor je te willen werken.

Home Employer value proposition – landingspagina

De voordelen


  • Hogere retentie van medewerkers door hun betrokkenheid en trots om jullie als werkgever te vertegenwoordigen

  • Een positionering die uitstraalt wat potentiële medewerkers kunnen verwachten van een carrière bij jullie bedrijf

  • Een uniforme boodschap die je kan vervlechten in al je arbeidsmarktcommunicatie en daardoor direct versterkt

  • Lagere wervingskosten door een veelvuldig inzetbaar communicatiefundament waarmee talent een overtuigde keuze maakt voor jouw organisatie

>

Het proces

In een EVP breng je samen hoe je als werkgever gezien wordt door je medewerkers, wat jouw doelgroep belangrijk vindt en hoe je als bedrijf wilt zijn. Zo creeër je een boodschap waarmee jij jezelf onderscheidt van concurrentwerkgevers. Dit doen we volgens een gestructureerd stappenplan.

Fase A: fundament

Voordat we aan de slag gaan, leggen we het fundament. Een aantal randvoorwaarden die als basis dienen voor het hele EVP-onderzoek.

Fase B: intern onderzoek

De EVP wordt gevormd door de eigen medewerkers. Door eigen medewerkers zoveel mogelijk in het proces te betrekken creëer je extra betrokkenheid.

Fase C: Analyse

Middels het interne onderzoek is relevante data verzameld. De analyse van de data vormt de basis voor de positionering.

Fase D: opstellen EVP

De informatie die voortkomt uit het rapport zal gebruikt worden om een duidelijke, gepaste en bruikbare EVP op te bouwen.

Fase E: toetsen EVP

Alle lagen binnen de organisatie moeten zich kunnen identificeren met het beeld dat geschetst wordt. Nu de EVP inzichtelijk is gemaakt, is het belangrijk om intern draagvlak te creëren.

Wij hebben op dit moment een tweede traject lopen met Natural Talent, in het kader van de employer branding van ons traineeship. Ons traineeship bestaat op dit moment vijf jaar en we voelden de noodzaak om het traineeship te evalueren: waar liggen onze sterke punten, en waar kunnen we een verbeterslag maken? Ook wilden we, juist in de huidige krappe arbeidsmarkt, achterhalen hoe we het traineeship het beste kunnen profileren naar de trainee-doelgroep toe. Door middel van een uitgebreid onderzoek wordt toegewerkt naar een employer value proposition, wat de basis zal vormen van o.a. onze externe communicatie. Ook in dit traject worden we uitstekend begeleid en heb ik het vertrouwen dat we op een eigentijds eindresultaat gaan komen dat geheel bij ons past.
RichtingZuid
Jorine van der Steen , Coördinator Traineeprogramma RichtingZuid
download arrow

Download onze brochure

Benieuwd hoe wij te werk gaan en naar de kosten?  Vul het formulier in en je ontvangt onze EVP brochure.

    Roxane Mikx – Eikelenboom

    Roxane Mikx – Eikelenboom